Επικοινωνία

28ής Οκτωβρίου 60

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Τ.Κ 57009

Τήλ: 2310754064

E-mail:info@odhgos.com